հարցազրույց

Անձի հոգևոր-բարոյական դաստիարակության և զարգացման հայեցակարգի ստեղծման ՌԴ-ի փորձի ուսումնասիրության նյութերից

30/07/2014
Ռուսաստանի ուսուցիչը պետք է լինի քաղաքացիության մարմնավորում: «Ռուսաստանի ժողովուրդների հոգևոր մշակույթը» դասընթացի ներմուծումը պահանջում է լրջագույն ուսումնասիրութւոն և գիտական հիմանավորում»:

Եվրոպան գնահատելու է ոչ այնքան Եկեղեցուն շնորհված դիրքը, որքան խղճի և դավնանքի ազատության իրականացումը:

Օլեգ Կիսիլևով 17/07/2014
Եթե Հայ առաքելական եկեղեցուն տրվի ավելի շատ ազատություններ և իրավունքներ` ի հաշիվ մյուս կրոնական կազմակերպությունների իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման, ապա դրան անխուսափելիորեն կհետևի եվրոպական հանրության բացասական արձագանքը: