հոդվածներ

Աքսորի Աստուածաբանութիւն

Նորվան Արքեպիսկոպոս Զաքարեան 30/05/2017
Ճանչնալ օտարութիւնը, ըմբռնել անոր բարդութիւնը եւ յարուցած դժուարութիւնները, ճակատիլ անոնց դէմ վասն նոր ինքնութեան մը, ահա աքսորի աստուածաբանութեան կողմնորոշիչ կէտերէն մէկը: