Archive for Հունիսի, 2017

Ազգային-եկեղեցական ժողովի բարեփոխյալ կանոնադրության նախագիծը

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում սկսվեց Եկեղեցական-ներկայացուցչական 6-րդ ժողովը: Ժողովի քննարկմանն է  ներկայացվել Ազգային-եկեղեցական ժողովի բարեփոխյալ կանոնադրության նախագիծը: Նախագիծ` armenianchurch.us