Archive for Նոյեմբերի, 2017

Երուսաղեմի ամենավաղ լուսանկարները, որոնք կատարված են 1844 թ.

Երուսաղեմը երեք կրոնների սրբավայր է: Այն հատուկ նշանակություն ունի հատկապես աբրահամական կրոնական ուղղությունների համար, որպես հուդդակայական, քրիստոնեական և իսլամական սրբատեղիների ...