հոդվածներ

Ափսո՜Ս, Դարձեալ Յուսախաբութիւն․ Մաս Գ

Ոսկան Մխիթարեան 30/01/2018
Մեզ ամենաշատ մտահոգողը ներկայիս ա՛յն ահաւոր, սարսափելի իրողութիւնն է որ շեղած ենք մեր ազգային արմատներէն – լեզու, աւանդութիւն, ընտանեկան բարքեր, արուեստ, հոգեւոր մշակոյթ եւ ընկերային կենցաղ:

Հայաստանն այլևս աշխարհիկ երկիր չէ

Ստեփան Դանիելյան 27/01/2018
Սահմանադրության պետության և կրոնական կազմակերպությունների անջատ լինելու մասին պնդումը եկեղեցուն չի վերաբերվում:

Աշխարհիկ պետության ծագումը և զարգացումը

Վահե Թորոսյան 24/01/2018
Նոր դարաշրջանում Եվրոպայի կողմից որդեգրած աշխարհիկ սկզբունքները հիմք դրեցին պետաեկեղեցական հարաբերությունների նոր մեկնակետին՝ կանխորոշելով աշխարհիկ պետությունների կազմավորումը:

Ակնի ուղղափառ հայերը (հայ հոռոմները)

Գևորգ Ղազարյան 22/01/2018
Կարելի է ասել, որ XVIII-XIX դ. սկզբում Ակնի հայ հոռոմ համայնքների ծաղկուն շրջանն էր, երբ եկեղեցաշինությունից բացի, զարկ էր տրվում նրանց մեջ հոգևոր ու մտավոր մակարդակի բարձրացմանը: