հոդվածներ

Եկեղեցու եւ պետության համագործակցության քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտությունը

Ստեփան Դանիելյան 23/10/2016
Աստվածաբանները քրիստոնեությունը հաճախ անվանում են, կենդանի հավատքե, որն ի զորու է նոր իրողությունների պայմաններում արձագանքել ժամանակի մարտահրավերներին: Ցավոք, Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու միաբաններն իրենց հռետորաբանության մեջ միշտ ջանում են վերադառնալ անցյալի կաղապարներին, եւ վերափոխման անհրաժեշտության զգացողություն նրանց հրապարակային ելույթներում չի նշմարվում:

Հայ եկեղեցին վտանգված է քաղաքականության և գաղափարախոսության գայթակղությունների պատճառով

Վարդան Ջալոյան 13/10/2016
Քրիստոնեությունը գաղափարախոսություն չէ. Այն ունիվերսալ ուսմունք է, վեր ամեն տեսակի կուսակցականությունից: Դա կարելէ տեսնել Նոր Կտակարանում, որտեղ նկարագրվում է առաքյալների ...

Դադրեցուցէ՛ք այս ինքնախաբէութիւնը

Ոսկան Մխիթարեան 09/10/2016
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը բոլոր կազմակերպութիւններէն աւելի պարտաւորութիւն ունի իր ժողովուրդին տէր կանգնելու, սակայն ո՛չ՝ լսողի եւ դիտողի դերով, այլ գործնական իրատես մօտեցումով:

Ախթալայի Ս․ Աստվածածին վանքը 800 տարեկան է

Տ․ Հեթում քահանա Թարվերդյան 05/10/2016
Վանքի գլխավոր եկեղեցին ինչպես վկայում է Կիրակոս Գանձակեցի պատմիչը, կառուցել է Իվանե Աթաբեկը: Կառուցման ճիշտ տարեթիվը պատմիչը չի նշում, ուստի վանք կառուցման ճիշտ ժամանակի մասին գոյություն ունի տարբեր կարծիքներ:

ՌԱԵՀ-Ի զեկույցը Հայաստանի մասին

05/10/2016
(մշտադիտարկման հինգերորդ փուլ)Ընդունվել է 2016թ. հունիսի 28-ինՀրապարակվել է 2016թ. հոկտեմբերի 4-ին

Մտորումներ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ

Հարութ Ներսեսսյան 22/09/2016
Երկիրը զարգանում է և բարգավաճում, երբ յուրաքանչյուր բնակիչ՝ լինի հասարակ քաղաքացի, թե բարձր պաշտոնյա, կատարում է իր քաղաքացիական պարտականությունները և ղեկավարվում է սիրո, ազնվության և արդարության քրիստոնեական սկզբունքներով:

Եօթն փառաւորները

Ոսկան Մխիթարեան 20/09/2016
Քաղաքական, եկեղեցական, մշակութային եւ այլ հաստատութիւններ անհրաժեշտ է որ կազմակերպեն հրապարակային քննարկումներ եւ հաշիւ պահանջեն ա՛յն մենաշնորհեալներէն, եկեղեցական կամ աշխարհական, որոնք կեղծ բարեսիրութեան անուան տակ կը կեղեքեն ժողովուրդին ազնիւ զգացումները:

Օսմանյան կայսրությունում հայ եկեղեցու և կաթոլիկ հայերի հարաբերություններից

Նուբար Չիվանյան 20/09/2016
Իրենց նախնիների և պապերի դավանանքին հավատարիմ հայերը չեզոք մնալով ցույց տվին, որ նրանք հավատարիմ են Օսմանյան կառավարությանը

Տ. Արմէն Քահանայ Մելքոնեանի «կարգազրկման» հարցը

Ոսկան Մխիթարեան 22/08/2016
Կարելի՞ է այսքան ստել երբ Վահան սրբազան քաջատեղեակ է եւ նոյնիսկ իմացած է իր միաբանակից եղբօրմէ՝ Գերմանիոյ առաջնորդ Գարեգին Արք. Պէքճեանէն, թէ Տէր Արմէն բարի վաղուց վկայագիր ունի Արամ Ա. Կաթողիկոսէն, եւ յանձնարարական նամակ մը՝ ուղղուած Պէքճեան Սրբազանին:

Ախթալայի եկեղեցու ավագ խորանի որմնանկարների սրբերի շարքը

Տ. Հեթում քահանա Թարվերդյան 27/07/2016
Տարբեր աղբյուրների համադրմամբ տեսնում ենք, որ խորանի որմնանկարների պատկերաշարում անվանապես հիշվում են 25 սրբեր եւ եկեղեցականներ: