historical

Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին.(Հատոր Բ)-III

Ա.Խ.Սաֆրաստյան 07/08/2017

Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին.(Հատոր Բ)-II

Ա.Խ.Սաֆրաստյան 07/08/2017

Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս ժողովուրդների մասին.(Հատոր Բ)-I

Ա.Խ.Սաֆրաստյան 07/08/2017

Турция, Ислам и Христианство

В.В.Бартольд 28/06/2017

Юлианитство и Армянская Церковь (VI–VII вв.) (по «Повествованию о делах армянских»).

Арутюнова-Фиданян В. А. 28/06/2017

Армяне в Византийской империи

П. Харанис 28/06/2017

Юлианитство и Армянская Церковь (VI–VII вв.) (по «Повествованию о делах армянских»).

Арутюнова-Фиданян В. А. 12/06/2017

Сирийцы в Тароне (по данным “Истории Тарона”)

В.А.Арутюнова-Фиданян 12/06/2017

Культ Разума и культ Верховного Существа во время французской революции

Альфонс Олар 12/06/2017

Գալիլիայի առաքելությունը` սկիզբ, որ վախճան և վախճան, որ նոր սկիզբ ունեցավ

Դոկտ. Աբէլ քհն. Մանուկյան 12/06/2017