ՀՀ օրենքներ

Հայաստանի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման մարմինների և կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների մասին

03/05/2013
Համարը N 498 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ընդունման ամսաթիվը 20.08.1999 Ստորագրող մարմինը ՀՀ ...

Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն վանքեր և եկեղեցիներ անհատույց` սեփականության իրավունքով հանձնելու մասին

03/05/2013
Համարը N 403 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 01.08.00./17(115) Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 17.07.2000 Ստորագրող ...

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Կրոնի գործերի պետական խորհուրդը լուծարելու մասին

03/05/2013
Համարը N 204 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 01.04.02./11(186) Հոդ.204 Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը ...

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում 1 սեպտեմբերի 1992 թ. N 460

03/05/2013
Համարը N 460 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 01.09.1992 Ստորագրող մարմինը ՀՀ ...

Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն եկեղեցիներ և վանքեր հանձնելու մասին

03/05/2013
Համարը N 274 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 11.08.97./18 Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 14.07.1997 Ստորագրող ...

Նախագծեր «Հողի հարկի մասին», «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում և «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում» լրացումներ կատարելու մասին

03/05/2013
Կ-12311-07.09.2011-ՏՏ-010/0 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին Հոդված 1. «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1994 թվականի ապրիլի ...

Նախագիծ ՀՀ Օրենքը Խղճի և կրոնական ազատությունների մասին

03/05/2013
ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 1. Սույն օրենքով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր անձի խղճի, կրոնի և համոզմունքի, ...

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին

03/05/2013
Նախագիծ Կ-1136-22.04.2011-ՊԱ-010/0 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀՈԴՎԱԾ 1. «Այլընտրանքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-6-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 14-րդ հոդվածի 1-ին ...

«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին»

04/03/2013
Ընդունված է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի կողմից 1991 թ. հունիսի 17-ին: Փոփոխություններ և լրացումներ կատարվել են Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի կողմից 1997թ. սեպտեմբերի 19-ին ...