Արևելքի Ասորական Եկեղեցու պատարագի աստվածաբանությունը

  • 10/05/2017
  • Նիկադիմ Յուխանաև