կրոններ

Երևանի «Նոր սերունդ» ավետարանական հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի

12/02/2017
Երևանի «Նոր սերունդ» եկեղեցին ավետարանական հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի է: Այն որպես կրոնական կազմակերպություն գրանցվել է 2002 թվականին, թեև իր արմատներով ...

Արևելքի Ասորական Եկեղեցու պատարագի աստվածաբանությունը

Նիկադիմ Յուխանաև 12/02/2017