Զեկոյց Պատրիարքարանի

  • 21/02/2017

armchurch.info 

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Բարձրաշնորհ Տ. Արամ Ս. Ար-քեպիսկոպոս Աթէշեանի նախագահութեամբ, Պատրիարքական Աթոռոյս Կրօ-նական Ժողովի 13 Փետրուար 2017, Երկուշաբթիի նիստէն վերջ մեր համայն-քի կեանքէն ներս յառաջացած են արտասովոր պայմաններ ու տեղի ունեցած՝ ցաւալի իրադարձութիւններ։ Աճապարանքէ խուսափելով հանդերձ, ներկայիս Պատրիարքարանս յարմար դատած է մերազն համայնքի բոլոր անդամներուն ու հանրային կարծիքի նկատառման յանձնել հետեւեալ կէտերը.

1- Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռը մօտաւորապէս ինն տարիէ ի վեր գործնականօրէն թափուր է։ Այս ամբողջ ժամանակաշրջանը ապրուած է՝ որ-պէս երկար ու ցաւոտ անցումային շրջան մը։ Պատրիարքութիւնս միշտ վա-րուած է այն ենթադրութիւնով, թէ դժուարութիւններն ու վերիվայրումները ա-ռընչակից են այս գործընթացի բնոյթին հետ։ Իսկ անցեալ աշնան, Աթոռոյս Հո-գեւորականաց Համագումարին կողմէ Ն.Ա.Տ. Մեսրոպ Բ. Սրբազան Պատ-րիարք Հայրը կոչուած է հանգստեան եւ այսպէսով պաշտօնապէս վերահաս-տատուած է՝ Աթոռին թափուր մնացած ըլլալու հանգամանքը։ Այս քայլը նոր պատրիարքի մը ընտրութեան հեռանկարը թէեւ յստակացուցած է, սակայն դժբախտաբար առիթ չէ եղած՝ մեր համայնքի վերիվայրումներու դադրեցման։ Ցաւով կը մատնանշենք, որ իրադարձութիւններուն բնոյթը վերջին մէկ շաբ-թուան ընթացքին տագնապի մը մակարդակին հասած է։ Մերազն համայնքին կը փափաքինք յիշեցնել, որ պատրիարքական ընտրութեան թափ ստանալը ուղիղ համեմատութեան մէջ է մեր եկեղեցական կեանքի եւ հասարակական միջավայրի հնարաւորինս բնականոնացման հետ։

Ամբողջական տեքստ