միջազգային փաստաթղթեր

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений

03/05/2013
ООНПровозглашена резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 года Генеральная Ассамблея,принимая во внимание, что согласно одному из основных принципов Устава ...

Կոնվենցիա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին (Եվրոպայի խորհուրդ)

03/05/2013
(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար)Իրավունքներ և ազատություններ 4-ը նոյեմբերի 1950թ Հոդված 4. Ստրկության և հարկադիր աշխատանքի արգելում1. ...