Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի տարեկան ուխտի օրը Մոսկվայի հայ կաթողիկէ համայնքում

  • 06/07/2017

armenianchurchco.com

Բարեխոսութեամբ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին…

2017թ. հուլիսի 2-ին Մոսկվայի Սուրբ Գրիգոր Լուսալորիչ Ժողովրդապետության տարեկան Ուխտի օրն էր՝ Լուսավորչի Գյուտ Նշխարաց տոնի առթիվ, որը տեղափոխվեց կիրակիին:

Սբ. Պատարագը մատուցեց Մոսկվայի և հարակից շրջանների հայ կաթողիկէների ժողովրդապետ Հոգշն. Հ. Պետրոս վրդ. Եսայանը՝ աղօթակցութեամբ հյուր վարդապետների և Մոսկվայի լատին մայր եկեղեցու ժողովրդապետի:

Սբ. Պատարագի ավարտին կատարվեց աղոթք՝ խնդրելով Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությունը, ապա հավատացյալները հնարավորություն ունեցան համբուրելու Լուսավորչի մասունքը:
Բարեխոսութեամբ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին… 2017թ. հուլիսի 2-ին Մոսկվայի Սուրբ Գրիգոր Լուսալորիչ Ժողովրդապետության տարեկան Ուխտի օրն էր՝ Լուսավորչի Գյուտ Նշխարաց տոնի առթիվ, որը տեղափոխվեց կիրակիին: Սբ. Պատարագը մատուցեց Մոսկվայի և հարակից շրջանների հայ կաթողիկէների ժողովրդապետ Հոգշն. Հ. Պետրոս վրդ. Եսայանը՝ աղօթակցութեամբ հյուր վարդապետների և Մոսկվայի լատին մայր եկեղեցու ժողովրդապետի: Սբ. Պատարագի ավարտին կատարվեց աղոթք՝ խնդրելով Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությունը, ապա հավատացյալները հնարավորություն ունեցան համբուրելու Լուսավորչի մասունքը:

Ամբողջական տեքստ