Արևելքի Ասորական Եկեղեցու պատարագի աստվածաբանությունը

  • 12/02/2017
  • Նիկադիմ Յուխանաև

  • աստվածաբան