կրոնագիտական

Թալանի վանքը.

Բենիկ Ծ. Վարդապետ. 30/12/2016

Կուսակրոնությունը Անառակություն ե.

Բենիկ Ծ.Վարդապետ. 30/12/2016