Բարեկարգութիւն Հայ ազգային եկեղեցիի. 1938

  • 09/02/2017
  • Մ.Սերոբեան