Գիիմրիի «Եօթ վերք»-ը 2006 (Աստուածածնայ վերափոխման տոնին առթիւ)

  • 09/02/2017