Թալանի վանքը.

  • 30/12/2016
  • Բենիկ Ծ. Վարդապետ.