Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն եկեղեցիներ և վանքեր հանձնելու մասին

  • 03/05/2013

Համարը N 274 Տեսակը Մայր
Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 11.08.97./18 Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 14.07.1997
Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 14.07.1997
Վավերացնող մարմինը ՀՀ Նախագահ Վավերացման ամսաթիվը 14.07.1997
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 14.07.1997 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

ՀՀ Կառավարության որոշումը Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցուն եկեղեցիներ և վանքեր հանձնելու մասին
«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյան
14 հուլիսի 1997 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
14 հուլիսի 1997 թ. N 274
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ ԵՎ ՎԱՆՔԵՐ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կրոնի գործերի պետական խորհրդի առաջարկությունը` համաձայնեցված Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարության հետ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Պետական սեփականություն հանդիսացող պատմության և մշակույթի հանրապետական նշանակության հուշարձաններ` Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի Հացառատ թաղամասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և Սուրբ Աստվածածին, Նորատուս գյուղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ (Դոփունց վանք), Ձորագյուղի Մասրուց Անապատ Սուրբ Կարապետ, Վարդանիկ գյուղի Իշխանավանք եկեղեցիները, Արծվանիստ գյուղի Վանեվանք, Մաքենիս գյուղի Մաքենյաց վանքերն անհատույց հանձնել Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցուն` սեփականության իրավունքով:
2. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարությանը` Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու Գեղարքունիքի թեմի հետ համատեղ մեկամսյա ժամկետում ավարտել նշված եկեղեցիների և վանքերի սահմանված կարգով հանձնման-ընդունման աշխատանքները:
3. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարությանը, Գեղարքունիքի մարզպետին` Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու Գեղարքունիքի թեմի հետ համատեղ երկամսյա ժամկետում ճշտել նշված եկեղեցիների և վանքերի հողատարածքները և սահմանված կարգով կատարել համապատասխան ձևակերպումներ:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1997 թվականի հուլիսի 14-ից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ռ. Քոչարյան