Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան եւ կաթողիկոսական ընտրութիւն

  • 09/02/2017
  • Գարեգին վարդ. Յովսեփեան