Մեսրովբ ավագ քահանայ Տէր-Ոսկանեանից բողոք իւր ծխականներին. 1908

  • 12/02/2017