Նախագիծ Հայաստանեայց եկեղեցու սահմանադրութեան (Հրամանաւ վեհափառ հայրապետի) 1906

  • 09/02/2017