Երուսաղեմը` 1855-1941 թվականների Զատկի տոներին և Տիրոջ Սուրբ գերեզմանը

Սրբագործ  կրակի սպասումով` 1900- ական թվականներ:

Սրբագործ  կրակի սպասումով `1880-1900  թվականներ:

Հոգևորականներ վանքի մուտքի մոտ` 1880-1900  թվականներ:

Սրբագործ  կրակի սպասումով 1900-1920 թվականներ:

Հայ կաթողիկոսի մուտքը վանք` 1941 թ.:

Տիրոջ Սուրբ  գերեզմանը 1856թ.:

Աշխարհճանաչողության  քարը`  1856թ.:

Մուտք վանք` 1867-1899 թվականներ:

Ուխտավորները Սուրբ գերեզմանի առջև: Զատիկ`1913թ:

Տիրոջ գերեզմանը` 1860-1880թթ.:

Սուրբ գերեզմանի վանքի գմբեթը` 1867-1899թթ.:

Վանքի տեսքը` 1870-1880 թթ.:

Վանքի տեսքը` 1870-1880 թթ.:

Վանքի տեսքը` 1860-1880 թթ.:

Տիրոջ գերեզմանը` 1913 թթ:

Վանքի տեսքը ճակատային մասից` 1900-1920 թթ:

Տիրոջ գերեզմանը` 1913թ.:

Վանքի ստորգետնյա նկուղը` 1898-1914 թթ:

Տարբեր ազգությունների ուխտավորներ:  1900-ական թթ.:

Տիրոջ գերեզմանը: Գունավորած  լուսանկար` 1890-ական թթ.: