հոդվածներ

Մեկնողական ժանրը. Ալեքսանդրյան և Անտիոքյան դպրոցներ

Մարիամ Ամիրյան 18/09/2015
Մեկնությունները լինելով լայն և ծավալուն բնույթի աշխատանքներ, չէին կարող մնալ նախնական` բանավոր, զուտ քարոզչական աստիճանի վրա, հետզհետե ընդգրկում էին եկեղեցական, կրթական, մատենագիտական և մշակութային բոլոր ոլորտները:

Յուստինիանոս Ա կայսրը և Կ.Պոլսի 553 թ. Ժողովը

Տ. Հեթում քահանա Թարվերդյան 15/09/2015
Յուստինիանոսի քաղաքականութիւնը չյանգեցրեց եկեղեցական ﬕութեան: Այն ինչ-որ չափով Բիւզանդական Եկեղեցին մօտեցրեց ուղղափառութեանը, բայց Քաղկեդոնի պահպանումը ամէն ինչ թողեց նոյն վիճակում:

Մարդեղության խորհրդի մեկնությունը հայ մատենագրիրների աշխատություններում

Մարիամ Ամիրյան 15/09/2015
Հայ մեկնաբանական գրականությունը առաջ է եկել թարգմանական գրականության արդյունքում և սերվել է նրա ակունքներից: Հաճախ թարգմանել նշանակել է մեկնել և հակառակը: Թարգմանիչը համարվում էր նաև մեկնիչ:

Դավանաբանական Խմորումները Է-Ը դդ. և Հայ Եկեղեցին

Տ.Հեթում քահանա Թարվերդյան 07/09/2015
Բիւզանդական եկեղեցում 553 թ. ժողովով արմատացած Քաղկեդոնի «հակաքաղկեդոնական» = «կիւրեղեան» ﬔկնաբանութիւնը, որն ամէն դէպքում ﬕութիւն առաջ չբերեց Արևելքի հետ, վերանայուեց Կ. Պոլսի 680-681 թթ. ժողովում, որում ընդունուեց երկու կամքի և երկու ներգործութեան վարդապետութիւնը: