հոդվածներ

Եկեղեցու ռեֆորմերը պետական խնդիր է

religions.am 18/10/2017
Եկեղեցին չունի «եկեղեցի-պետություն» եւ «եկեղեցի-հասարակություն» հարաբերությունների վերաբերյալ որեւէ հայեցակարգային մոտեցում

Դիտողություններ և առաջարկություններ «Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

«Կրոնի եվ իրավունքի կենտրոն» գիտահետազոտական ՀԿ 18/10/2017
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը Գնահատելով օրենքի նախագծի (այսուհետև՝ Նախագիծ) հեղինակների կողմից իրականացված մեծածավալ աշխատանքը, այդուհանդերձ, գտնում ենք, որ Նախագիծը ...